DelphiFAQ Home Search:

Scammer Jane Mabou from Ivory Coast, Africa

 

comments4332 comments. Current rating: 4 stars (819 votes). Leave comments and/ or rate it.Content-type: text/html

Comments:

You are on page 177 of 289, other pages: 1 2 3 174 175 176 [177] 178 179 180 286 287 288 289
2009-03-29, 11:51:38   (updated: 2009-03-29, 12:03:45)
from Warsaw, Poland  
ratingKeywords:
2009-03-29, 12:07:24
anonymous from Poland  Keywords:
2009-03-29, 20:54:44
anonymous  
OH YES BEWARE;

This girl/girls I say that because I've reseached this SCAM.

The letters are all similar (from Ivory Coast, now residing in Dakar Senegal with various amounts of money in trust rangeing from 2.7 million to 9.7 million), for her to claim as the next of kin, with of course your help DON'T GET FOOLED!!!

As well she has many allias's (Tiram Shadab, Yarima Adama, Jane Mabou, Kelen Mabou, Morein Mabou, Nelly Oti, Jennifer Dagba, Jennifer Zehabo Dagba, Jenifer Dagba, Naomy Godwill, Naomy Woher Kommst, Nora Adisa, Juliet Upeh).

She is fluent in German, Spanish, English and Arabic.
She claims her father was a doctor (Dr. Ramsey Shadab, Dr. Isaak Dagba, Dr. williams Godwill, Dr. Patrick Adama, Dr. John Adisa, Dr. patrick Dikigbo, Dr. Fredrick Upeh).

So sad that she beguiles in the name of Christ.

WAKE UP.


Keywords:
2009-03-30, 19:42:41
anonymous from Romania  
MY love,
How are you today?.
I believe that you are doing well over there in your
country which i am dreaming to meet you.
I am writng you this mail with tears and sorrow because of the
condition i found my self today as a refugee.
My love like i told you in my first mail,
my name is ( dona matine) from lvory coast in west africa
Presently i am residing in the refugee camp here in dakar senegal
as a result of the civil war that happend in my country.
I am 23 years old girl 5'7' tall and attractive in colour.
My father( Dr Wiliam
Matine ) was the personal advicer to the
former head of state( Late Dr Robert Guei )mother minister for finance before the rebels attack happened in
our house one early morning and killed him alondside with my all my entire family both men and women.

It is only me that is survived from the tragidy attack due to i was in the school when the incident happened, now and i managed to make my way to escape to a near
by peaceful french country Senegal with the help of red cross team where i am living now as a result of frustration.i don't have any relatives now whom i can go to all my relatives died in the middle of the war the only person i have now is Rev.David George who is the pastor of the (Christ for all Churches) here in the refugee camp church ,the office of the pastor where i write and receive mail.
since i came here but i am not living with him rather i am living in the women's hostel because the refugee have two hostels, one for men and the other for women.if you want to call or hear my voice,you call pastor on my behalf
The Pastors Tel number is
(00221-76-29-96-520) i will being waiting for your call by 1 to.3;pm my own time here today ;if you call tell him that you want to speak with me he will send for me from the hostel.
As a refugee here i don't
have any right or privilledge to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country.

am still hopping to go back to my school studies if i am
opportuned because i only attended my first year before the traggic incident that lead to my being in this horrible situation now took place,i will like you to tell me your like and your dislike and what you are presently doing now as your occupation.

Please listen to this,i have my late father's statement of account and death certificate here with me which i will send to you latter because when he was alife he deposited some amount of money in a leading bank in Europe which he used my name as the next of kin,the amount he deposited is $6.5M(Six Million Five Hundred
Thousand Dollars)because of my refugee status,i was ask to look for an appointed foreign trustee/partner who will assist
me transfer the money to my partner account as the law of united nation refugee organisation was constituted


So i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my travelling documents and air ticket to come over to meet with you forever.
I kept this secret to people in the refugee
here, the only person that knows about it is the pastor because he is like a father to me in the camp there.
So in the light of above i will like you to keep it to yourself as a secret and don't tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the money if people gets to know about it.
Remember i am giving you all this information due to the trust i deposed on you because when i was praying and fasting in the church ;God revealed you to me as a good partner that is going to help me out from my situation.
I like honest and understanding people,truthful and a man of vision,truth and hard working man
My favourite,favourite language is english but our language is french but
i speak english very fluently because i was been educate in england universtity as a first year student.
Meanwhile i will like you to call me like i said i have alot to tell you in my next mail and the bank contact information details where the money was deposited

Have a nice day and think about me i love you
Waiting to hear from you soonest.attached here is my
pictures.i will like to see your own picture in your next mail
thanks
Your's forever lovely in heart,
dona


Iubirea mea,
Cum te simţi azi?.
Eu cred că o faceţi bine acolo la dvs.
ţării care i-am visat să te cunosc.
Sunt writng tu acest mail cu lacrimi şi de durere din cauza
condiţie sine-mi l-am găsit azi ca refugiat.
Dragostea mea ca ti-am spus in primul meu mail,
Numele meu este (Dona matine) de la lvory coasta Africii de Vest
În prezent sunt rezidenţi în tabăra de refugiaţi aici în Dakar Senegal
, ca urmare a războiului civil happend că în ţara mea.
Sunt 23 de ani fata 5'7 'înalţi şi atractiv în culori.
Tatal meu (Dr. Wiliam
Matine) a fost de personal advicer la
fostul sef de stat (Late Dr Robert Guéï) mama ministru de finanţe, înainte de rebeli atac s-a întâmplat în
casa noastră o devreme dimineaţa şi l-a omorât alondside cu toate intreaga mea familie atât bărbaţi şi femei.

Este numai de mine că este supravieţuit de la tragidy atac datorită am fost în şcoală, în cazul în care sa întâmplat incidentul, acum, şi am reuşit să-mi fac un fel de a scăpa de la un apropiat
de ţară paşnică franceză Senegal, cu ajutorul Crucii Roşii echipa acolo unde sunt eu trăiesc acum, ca urmare a frustration.i nu au nici acum rude care nu pot merge la toate rudele mele au murit în mijlocul unui război singura persoana I au acum este Rev.David George, care este pastor al (Hristos pentru toate Bisericile) aici, în tabăra de refugiaţi biserica, biroul de pastor în cazul în care i scrie şi primi mail.
de când am venit aici, dar eu nu sunt de viaţă cu el, nu eu sunt în viaţă pentru femei pensiune refugiat deoarece au la dispoziţie două pensiuni, una pentru bărbaţi şi pentru alte women.if pe care doriţi să o apelaţi sau auzi vocea mea, suni pe pastor meu numele
De Păstori Tel numărul este
(00221-76-29-96-520) i va fi de apel în aşteptare, până la 1 to.3; pm propriul meu timp aici, astăzi, dacă-i spun de apel pe care doriţi să vorbiţi cu mine, el va trimite pentru mine de la pensiune.
Ca refugiat aici nu
au nici un drept sau privilledge la orice lucru fie că este vorba de bani sau orice altceva, pentru că este împotriva legii din aceasta tara.

am ţopăit încă să mă întorc la şcoala mea studii dacă mă
opportuned doar pentru că am participat la primul meu an înainte de incident traggic care conduc la meu fiind în această situaţie oribil acum au avut loc, i se va dori să-mi spui ca dumneavoastră şi dumneavoastră şi nu-i plăcea ceea ce sunt în prezent, face acum ca ocupaţia dumneavoastră.

Vă rugăm să ascultaţi acest lucru, i-au târziu tatăl meu a extras de cont şi de certificat de deces aici cu mine, care i se va trimite la tine, pentru că, atunci când acesta din urmă a fost alife a depus unele sumă de bani într-o bancă din Europa, care a folosit numele meu în calitate de o rudă, suma a depus este de $ 6.5M (şase milioane de cinci sute de
Mii de dolari), din cauza mea a statutului de refugiat, am fost întrebaţi de a căuta un străin numit curator / partener care va asista
mine de transfer de bani, sa-mi partener cont ca legea a Naţiunilor Unite de refugiat organizarea a fost constituit


Aşa că i se va place de tine pentru a ajuta la mine acest transfer de bani în contul dvs. şi de la el a putea trimite nişte bani pentru mine să-mi iau documentele de călătorie şi de bilet de transport aerian să vin să se întâlnească cu tine pentru totdeauna.
Am ţinut acest secret de oameni în refugiat
aici, singura persoană care ştie despre ce este de pastor, pentru că el este ca un tată pentru mine în tabără acolo.
Deci, în funcţie de mai sus i se va place de tine să-l păstrez pentru tine ca un secret şi nu spun la nimeni pentru mi-e teamă de a pierde viaţa mea şi bani, dacă oamenii se să ştiu despre el.
Amintiţi-vă sunt oferindu-vă toate aceste informaţii ca urmare a deposed încredere i pe tine pentru că atunci când am fost în rugăciune şi post de biserica; Dumnezeu revelat te la mine ca un bun partener, care va ajuta-ma la situatia mea.
Imi place sincer şi înţelegerea de oameni, un om demn de încredere şi de viziune, adevărul şi greu de lucru om
Meu preferat, favorit este limba engleză, dar limba noastră este franceză, dar
Eu vorbesc foarte fluent engleză, pentru că am fost fost educa în Anglia universtity primul an ca un student.
În acelaşi timp i va vrea sa-mi spui cum ti-am spus că am o gramada sa-ti spun la mine în următorul mail la bancă şi informaţii de contact detalii în cazul în care banii au fost depuse

O zi bună şi cred despre mine te iubesc
Aşteaptă să aud de la tine soonest.attached aici mi-e
pictures.i va dori să văd propria dvs. imagine în următoarea mail
mulţumesc
Parerea lui minunat pentru totdeauna în inimă,
Dona
Keywords:
2009-03-31, 00:35:37
anonymous from Hungary  

My late father DR.DOMINIC.U. Ukwa was the managing director of COCOA INDUSTRIES (Ltd) in KIGALI (the capital city of RWANDA,my
country) before the rebels attacked our house one early morning and killed
my mother and my father in cold blood.
It was only me that is alive now and I managed to make my way to this country, SENEGAL where i am leaving now as a refugee under a Revrendfather's care and i am using his computer to send these message to
you.

I would like to know more about you.Your likes and dislikes,your
hobbies and what you are doing presently.I will tell you more about myself in
my next mail.Attached here is my picture.
Hoping to hear from you soonest?
Yours forever
Doris
This image was also posted here:
Dating scammer sumaila ibrahimKeywords:
2009-03-31, 00:36:50
anonymous from Hungary  
MY love,


Keywords:
2009-03-31, 00:44:19
anonymous from Hungary  
MY love,


Keywords:
2009-03-31, 00:46:13
anonymous from Hungary  
MY love


Keywords:
2009-03-31, 00:48:59
anonymous from Hungary  Keywords:
2009-03-31, 00:52:13   (updated: 2009-03-31, 00:58:31)
anonymous from Strathewen, Australia  
rating
Hello people, lucky i googled 'mavococoa', it bought me here to this site & made me aware of an apparent scam, i have attached the photo of this girl, she sure is pretty! its a pity this may be a scam. Something to note, its interesting that she describes her complexion as ' fair ' yet she is definately a coffee to light brown color, so, unless she has an incredible tan!......i am wondering if anyone else has had this email?


MY FOTO‏
From: Lilian Oneil (lilian2oneil@yahoo.com)
Sent: Monday, 30 March 2009 5:12:00 PM

My dear Friend,
Thanks for your immediate response to my last mail.How are you doing ? i hope you are doing great! Well to be sincere, i am shut of words because i dont really know how to express my feelings and situation here,i am really going through some difficulties here in Dakar - Senegal.

To start with, My name is lilian Oneil from Ivory Coast, 5.3ft tall, fair in complexion, (never married before) and now I am 23 years of age residing in the refugee camp here in Dakar as a result of the civil war that was fought in my country.I am seriously looking for a honest man who can show me true love and someone who can show me concerned and attention never to betray me.Age or distance does not matter , i only need a true love.

About my parents, My late father Dr Harold Oneil was the managing director of Mavococoa and Associates (Ltd), and he was the Special advicer to the former Head of State (late Dr Robert Guei) before the rebels attacked our house early one morning and killed my mother and my father in cold blood.I was the only survived because i was away from home during the incident, and I managed to make my way to a nearby country Senegal, where I am leaving now as a refugee in a refugee camp.

Attached here are my photos before the civil war. I would also like to see more of your pictures if you have any.I will send you a telephone number to reach me on the next email ! I am for real love,so be honest with me so that i can visit you soonest after knowing you better!

I would like to know more about you.Your likes and dislikes,your hobbies and what you are doing presently.

I will tell you more about myself in my next mail.
Your Truly,
lilian oneilKeywords:
2009-03-31, 05:08:06   (updated: 2009-03-31, 05:15:15)
anonymous from China  
rating
@ anonymous from Strathewen, Australia: You say 'This may be a Scam'...... There is no 'MAYBE' about it. THIS very photo you posted is already on this site many times with as many different names and e-mail addresses.
SCAM
http://www.delphifa..p=0#65314


http://www.delphifa..p=9#35265

http://www.delphifa..92#124793


And here she is in a Red Dress
http://www.delphifa..=46#16562
2009-03-31, 10:46:54
anonymous from Brazil  
Hi, guys, I received an invitation to be such a friend of Sofia Willians, very suspicious, I received this message of girl (Is it a girl?), Find this site by the name of the deceased father's company 'as is evident. It is likely that a large group of persons acting in bad faith in order to mislead other people, take care.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,..,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
Dearest in my heart,
How was your night over there in your country and the day,i believe you had a nice night and that the arthmosphere over there in your country is very nice today? Mine was a little bit warm over here in Dakar Senegal .

My name is Sofia Williams i am (24yrs) but age doesn't matter in a real relationship,so i am confortable with your age,I am from Rwanda in Africa,5.4ft tall, fair in complexion, single,(never married ) and presently i am residing here in Dakar as a result of the civil war that was fought in my country some years ago.

My late father DR FREDRICK D. Williams was the managing director of Williams COCOA INDUSTRIES (Ltd) in KIGALI (the capital city of RWANDA ,my country) before the rebels attacked our house one early morning and killed my mother and my father in cold blood.
It was only me that is alive now and I managed to make my way to a near by country SENEGAL where i am leaving now as a refugee under a Revrend father's care and i am using his computer to send these message to you.
I would like to know more about you.Your likes and dislikes,your hobbies and what you are doing presently.I will tell you more about myself in my next mail.Attached here is my picture.
Hoping to hear from you soonest
Yours forever
Sofia.

Keywords:
2009-03-31, 10:55:27
anonymous from United States  
Obrigado, Brasil. Please also inform Portuguese readers who may not be comfortable wit English. http://www.delphifa..3930.shtml
2009-04-01, 07:57:24
Shucki,Silbermann from Israel  
I was also one of the Adressted but i m not trappt beqose I was waitig for a something like this . By me was it name Jane Etuku from Senegal Dakar The Living- Water-Chirch - The Douther of Dr. Etuku headetwiser from Erithrea.
2009-04-01, 08:32:41
Xerxes from Hormozan, Iran  
The Black shittt try to cheat me. Piss up on her
You are on page 177 of 289, other pages: 1 2 3 174 175 176 [177] 178 179 180 286 287 288 289

 

 

Are you being scammed and this is your first visit here?
Read the welcome page/ primer for newbies.
Thanks to Eddie for writing it up.

Please also read Miss Marple's article about recognizing male dating scammers.

NEW: Optional: Register   Login
Email address (not necessary):

Rate as
Hide my email when showing my comment.
Please notify me once a day about new comments on this topic.
Please provide a valid email address if you select this option, or post under a registered account.
 

Show city and country
Show country only
Hide my location
You can mark text as 'quoted' by putting [quote] .. [/quote] around it.
Please type in the code:

Please do not post inappropriate pictures. Inappropriate pictures include pictures of minors and nudity.
The owner of this web site reserves the right to delete such material.

photo Add a picture:
Picture Search

You have received photos and wonder if these photos has been posted here before? Because you suspect this could be a dating scammer, but you do not want to post this picture? Try the Picture Search